CENTRAL BANKS' ACTIVITIES OF THE CEE COUNTRIES IN INTERNATIONAL RESERVES MANAGEMENT

Anna Hrytsyshyn
2018 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations  
Розглянуто діяльність центральних банків Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Румуніїкраїн Центральної та Східної Європи, які є членами Європейського Союзу та мають в обігу власні грошові одиниці у сфері управління міжнародними резервами. Тема є актуальною, оскільки значне зростання обсягів міжнародних резервів останніми роками поставило завдання перед центральними банками країн щодо співпраці у сфері компетентного управління міжнародними резервами. Таке управління покликане враховувати
more » ... сті політики валютного курсу країни, шукати ефективний компроміс між ризиком і прибутковістю та уникати ринкових коливань. Виокремлено законодавчі акти, на основі яких здійснюється управління міжнародними резервами у досліджуваних країнах. Визначено заходи щодо досягнення стратегічних цілей під час управління резервними активами у країнах ЦСЄ, а саме -диверсифікація валют та інвестиційних інструментів, впровадження передових методів глобального розподілу активів, спрощення процесу ухвалення рішень та розробка методів управління інвестиційними ризиками. Зроблено висновки щодо напрямів інвестування міжнародних резервів у запропонованих країнах виключно у високонадійні та ліквідні цінні папери у такий спосіб, який не загрожуватиме зменшенню обсягів резервних активів країни. За допомогою статистичного аналізу детально проаналізовано обсяги міжнародних резервів, а також темпи їхнього приросту у країнах ЦСЄ протягом наступного часового періоду -від початку вступу країн до ЄС (Польща, Угорщина, Чехія -починаючи з 2004 року; Болгарія, Румуніяпочинаючи з 2007 року) до сьогодення. Проаналізовано також виконання критеріїв конвергенції щодо введення євро у досліджуваних країнах ЦСЄ, а саме -критерію сумісності законодавства, критерію стабільності цін, фіскального критерію, критерію валютного режиму та критерію довгострокової відсоткової ставки. Ключові слова: міжнародні резерви; управління міжнародними резервами; обсяг міжнародних резервів; критерії конвергенції. Постановка проблеми. Значне зростання обсягів міжнародних резервів останніми роками поставило завдання перед центральними банками країн щодо співпраці у сфері компетентного управління міжнародними резервами. Процес управління міжнародними резервами здійснюється не лише на національному, а й на міжнародному рівнях. Світові фінансові та валютні організації всіляко сприяють центральним банкам у здійсненні ефективного управління міжнародними резервами. Наприклад, з метою зміцнення міжнародної фінансової системи 2001 року Міжнародний валютний фонд розробив Керівні принципи управління міжнародними резервами.
doi:10.30970/vir.2018.45.0.9388 fatcat:v5mblj4o4jdavjkk22l5jwigvm