Ressenya a Escartí, Vicent J. & Ribera Ribera, Josep El Llibre de memòries de la ciutat de València (1308-1644), València, 2019

Àlex Llinares Planells
2020 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
Ressenya a Escartí, Vicent J. & Ribera Ribera, Josep El Llibre de memòries de la ciutat de València (1308-1644), València, Ajuntament de València, 2019, pp. ISBN: 978-84-9089-166-7 Review to Escartí, Vicent J. & Ribera Ribera, Josep El Llibre de memòries de la ciutat de València (1308-1644), València, Ajuntament de València, 2019, pp. ISBN: 978-84-9089-166-7
doi:10.7203/scripta.15.17585 fatcat:5rvbc2xlr5eetk52ii2scmu4pm