A római elit átalakulása 193–284 között

Gergõ Gönczi
2019 Belvedere Meridionale  
Inge Mennen monográfiája egy átfogó, logikusan felépített elemzés arról, hogyan rendezõdött át a Római Birodalom vezetõ politikai és társadalmi elitje a Severus-dinasztia (193-235) és a válságoktól sújtott katonai anarchia (235-284) idején a császárság fénykorának számító Antoninus-kor (96-180) elitjéhez képest. A könyv valójában a szerzõ nijmegeni Radboud Egyetemen benyújtott, 2010-es doktori disszertációjának alig javított változata (VII. old.), amelyet a tudományos körökben elismert,
more » ... n elismert, 1683-ban alapított Brill jelentetett meg az Impact of Empire címû sorozat tizenkettedik részeként. Ennek a sorozatnak a szerkesztõi a 3. századi római történelem olyan neves szakemberei, mint Lukas de Blois, Olivier Hekster, vagy Gerda de Kleijn. Mellettük más elismert történészek, például †Alföldy Géza, Christian Witschel, Alan Bowman, vagy Fergus Millar, is hozzájárultak Mennen kutatásához és a mû létrejöttéhez (VII-VIII. old.).
doi:10.14232/belv.2019.1.12 fatcat:32awricbkjcdrhdxkuor2vq6k4