Determination of Antioxidant Properties, Vitamin C, Trace Elements and Mineral Levels of Lophanthus turcicus

Ahmet BAKIR, Suat EKİN, Mehmet FIRAT
2020 Journal of the Institute of Science and Technology  
ÖZET: Lamiaceae familyasına ait Lophanthus turcicus (LT) ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen endemik bir bitki türüdür. Bu çalışmada, LT bitki çiçeğinden elde edilen metanol ekstraktın antioksidan özellikleri, C vitamini içeriğini, iz element ve mineral bileşimlerini belirlemektir. İz element ve mineral konsantrasyonları indüktif eşleştirilmiş plazma-optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) ve atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) ile yapıldı. Element değerleri sırasıyla Mg > Ca > K > Na
more » ... Zn > Mn > Fe > P > Ti > Sr > Cu > Cr > Pb > Co > Mo > As > Cd > Be > Sn olarak tespit edilmiştir. LT bitki çiçeğindeki metanol ekstraktındaki toplam antioksidan aktivite, fenol, flavonoid ve C vitamini içeriği sırasıyla 26.42 ± 1.68 (mM askorbik asit g -1 ), 13.44 ± 0.68 (mg gallik asit g -1 ) ve 4.31 ± 0.36 (mg kuersetin g -1 ), 113.73 ± 11.81 mg 100g -1 şeklinde tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada DPPH IC50 122.30 ± 7.68 ug mL -1 , pozitif kontrol olan BHT için ise 87.98 ± 6.39 ug mL -1 ve ABTS katyon radikali için IC50 46.97 ± 2.03 ug mL -1 , pozitif kontrol olan troloks ise 18.47 ± 2.53 ug mL -1 olarak değerler bulunmuştur. Bitki çiçeğinin DPPH ve ABTS radikalini süpürme aktivitesi pozitif kontrole göre düşük olmakla beraber diğer bitki türleri ile karşılaştırıldığında iyi bir süpürme aktivitesine sahip olduğu belirlendi. C vitamini içeriğinin yüksek olması, önemli bazı eser elementlerin varlığı ile toplam fenolik, flavonoid ve antioksidan aktivite açısından üstün ve güçlü antioksidan kapasite göstermesi ileride yapılacak çalışmalar için referans oluşturacağı düşünülmektedir. ABSTRACT: Lophanthus turcicus (LT) belonging to Lamiaceae family is an endemic plant species grown in Eastern Anatolia Region of Turkey. In this study, To determine the antioxidant properties of methanol extract obtained from LT plant flower, vitamin C content, trace element and mineral compositions. Trace element and mineral concentrations were measured by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) and atomic absorption spectroscopy (AAS). Element values was determined as Mg > Ca > K > Na > Zn > Mn > Fe > P > Ti > Sr > Cu > Cr > Pb > Co > Mo > As > Cd > Be > Sn respectively. Total antioxidant activity, phenol, flavonoid and vitamin C content in methanol extract of LT plant flowers were 26.42 ± 1.68 (mM ascorbic acid g -1 ), 13.44 ± 0.68 (mg gallic acid g -1 ) and 4.31 ± 0.36 (mg quercetin g -1 ), 113.73 ± 11.81 mg 100g -1 respectively. In the study, DPPH IC50 was 122.30 ± 7.68 µg mL -1 and 87.98 ± 6.39 µg mL -1 for the positive control BHT and ABTS cation radical IC50 was found as 46.97 ± 2.03 ug mL -1 , and positive control trolox was found as 18.47 ± 2.53 ug mL -1 . Although DPPH and ABTS radical scavenging activity of the plant flower was lower than the positive control, it was determined that it had a good scavenging activity compared to other plant species. It is thought that high vitamin C content, presence of some important trace elements and superior and strong antioxidant capacity in terms of total phenolic, flavonoid and antioxidant activity will constitute a reference for future studies.
doi:10.21597/jist.686226 fatcat:znpodpde6jffrpfzmbxnazqzpi