UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI SECURITATEA PERSOANEI COLOCVIU STRATEGIC Nr. 2 (XXXIII) Aprilie 2005

Centrul De, Studii Strategice, D Apărare, Securitate, Florentin Scaleţchi
2005 COLOCVIU STRATEGIC Nr   unpublished
• Există o strânsă corelaţie între contextul democratic al societăţii şi exercitarea integrală a drepturilor omului în cadrul acesteia. • Societatea civilă reprezintă un indicator sintetic al funcţionării normale a statului de drept şi a instaurării unui real climat democratic în societatea românească. • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului constituie obiectivul major al multor organizaţii din cadrul societăţii civile. • Cooperarea dintre organizaţiile societăţii civile şi
more » ... ivile şi instituţiile abilitate ale statului este garanţia eliminării discriminării şi a întăririi securităţii persoanei. • Societatea civilă, prin activitatea organizaţiilor sale, are rolul esenţial de a combate discriminările de orice fel, privind persoana, fără a se substitui instituţiilor abilitate ale statului şi fără a renunţa la mentalitatea sa politică. • Armonizarea acţiunilor şi activităţilor societăţii civile şi ale instituţiilor statului de drept în domeniul combaterii discriminării persoanei constituie cheia succesului. 1. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului-consecinţă a temeiniciei statului de drept În privinţa drepturilor omului, garantarea, exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de stat, de ansamblul măsurilor luate pe teritoriul unei ţări pentru reglementarea raporturilor umane. Aderând la documentele internaţionale în domeniu, statele se obligă să ia anumite măsuri pe plan legislativ şi administrativ, să acţioneze pentru a asigura în mod progresiv, folosind mijloacele adecvate, exercitarea fără nici o discriminare a acestor drepturi. Democraţia este "enigma" ce trebuie rezolvată a oricărui regim politic, iar drepturile şi libertăţile fundamentale sunt placa turnantă a oricărei democraţii. Într-o abordare simplistă şi vulgarizatoare a relaţiei dintre democraţie, pe de o parte, şi drepturi şi libertăţi, pe de alta, s-a conchis ritos că cele două categorii sunt inconciliabile:
fatcat:lw3tqnyqorgezgj2tkhlaogjte