Ismertetés: Mennyire hatékonyak a családalapú és az intézményi táplálkozási beavatkozások a gyermekek étrendjének és egészségének javításában?-Szisztematikus áttekintés How effective are family-based and institutional nutrition interventions in improving children's diet and health?-A systematic review Ismerteti: Nagy Barbara  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Andrew Black, Katina D'onise, Robyn Mcdermott, Hassan Vally, Kerin O'dea
2017 unpublished
A tanulmány célja a családalapú és az iskolai/óvodai táplálkozási programok hatásának felmérése volt a ≤12 éves gyermekek egészségére, beleértve e hatá-sok fenntarthatóságát és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek jelentőségét. A szakirodalmi fel-dolgozás az 1980 és 2014 decembere között a témában megjelent publikációk szisztematikus átte-kintésével történt. 39 tanulmány eredményéről számoltak be a szerzők, melyek mindegyike magas jövedelmű országokban élő, 12 éves kor alatti gyermekes
more » ... okat érintő randomizált kontrol-lált vizsgálat volt, ahol a fő kimeneti változót a táplálékbevitel és az egészségi állapot jelentette. Tizennégy program a családok bevonására is tett lépéseket. A beavatkozások többségét iskolákban (n=25) vagy óvodákban (n=6) végezték, egy általá-nos, az egészséges táplálkozást elősegítő, több összetevőt tartalmazó megközelítéssel. Négy tanul-mány iskolai étkeztetési, egy iskolakert, egy iskola gyümölcs, kettő iskolai étkezőket célzó programot mutatott be. Az eredmények alapján megfogalmaz-ható, hogy a családalapú programok, amelyek egyszerű táplálkozási információkkal látják el a szülőket, nagymértékben csökkentik a zsírbevitelt és növelik a zöldség-, gyümölcsfogyasztást, míg az iskolarendszerű programok mérsékelten növelik a zöldség-és gyümölcsbevitelt. TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA A családalapú és az iskolai táplálkozási programok javíthatják a táplálkozási szokásokat, azonban a pozitív ha-tások hosszú távú fenntarthatósága korlátozott. A hatékony programok tartalmaznak szerepmodelleket (kor-társ, tanár), jutalmazást és az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférést.
fatcat:ejn357k4obhgngn7m6zykspveq