DIGITAL COMPETENCES IN THE INNOVATION POLICY OF POLAND AND THE EUROPEAN UNION
Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Henryk Babis
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
doi:10.18276/epu.2018.131/1-03 fatcat:flrzeabtefev7hhazutc5kzeiu