Evaluering af forsøg med elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne

Mikkel Krogsgaard Niss
2020
Københavns Kommune har i samarbejde med Movia, Umove, E.ON og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen testet to elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne. Projektet, der afrapporteres i august 2019, har givet nyttig viden om elbusser, som anvendes af trafikselskaber, kommuner og busoperatører til at indføre nulemissionsbusser i almindelig busdrift. På baggrund af bl.a. forsøget med hurtigopladte elbusser, har Københavns Kommune besluttet at udfase dieselbusser og i stedet indfase nulemissionsbusser på alle dieselbuslinjer senest i 2025.
doi:10.5278/ojs.td.v26i1.5074 fatcat:uhefimk27bda3n6ovx3kgfmi6u