تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (5) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, صابر امیرزاده, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, و . . .
2020 Ṭibb-i urzhāns-i Īrān  
سخنرانی رئیس سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه ای درباره کورونا ویروس 28 فوریه 2020 در 24 ساعت گذشته، چین 329 مورد را گزارش کرده است، این تعداد کمترین تعداد در یک ماه گذشته است. تا ساعت 6 صبح امروز به وقت ژنو، چین در کل 78959 مورد مبتلا را به WHO گزارش داده است که شامل 2791 مورد مرگ بوده است. در خارج از کشور چین هم اکنون 4351 مورد در 49 کشور و 67 مورد فوت اتفاق افتاده است. از دیروز کشور های دانمارک، استونی، لیتوانی، هلند و نیجریه تولین موارد ابتلا به کوروناویروس را گزارش کرده اند. همه این
more » ... شور ها به طریقی با ایتالیا در ارتباط هستند. از ایتالیا 24 فرد مبتلا به 14 کشور و از ایران 97 مورد به 11 کشور دنیا وارد شده اند. افزایش مداوم تعداد موارد و تعداد کشورهای مبتلا طی چند روز گذشته نگران کننده است. اپیدمیولوژیست های ما به طور مداوم این پیشرفت ها را رصد می کنند و ما اکنون ارزیابی خود را در مورد خطر انتشار و خطر ابتلا به COVID-19 به سطح بسیار بالا در سطح جهانی افزایش داده ایم. آنچه که در حال حاضر می بینیم اپیدمی های مرتبط با هم COVID-19 در چندین کشور است اما اکثر این بیماران همچنان قابل ردیابی به موارد شناخته شده از بیماری یا خوشه هایی از بیماری می باشند. ما شواهدی مبنی بر این که ویروس به صورت آزاد در جوامع در حال چرخش است را نمی بینیم. سناریوهای مختلفی در کشورهای مختلف و حتی سناریوهای مختلف در یک کشور وجود دارد، نکته کلیدی شکستن زنجیره های انتقال این ویروس است. دیروز درخصوص کارهایی که کشورها باید برای آماده سازی بیماران و جلوگیری از انتقال پیشرونده ویروس انجام دهند نیز صحبت کردم. گزارش ماموریت مشترک WHO و چین هم اکنون منتشر شده است که به زبان انگلیسی در وب سایت WHO موجود است و همچنین در وب سایت کمیسیون بهداشت ملی به زبان چینی نیز موجود است.
doi:10.22037/ijem.v6i1.29453 doaj:77b1f88635b54f4fac6e9203496306e7 fatcat:rma4lxlq2ncb7gowufgxx2lrc4