Szellemi muníció internetkalózoknak

Pál Czeglédi
2009 Competitio  
Press, Cambridge, UK 323 p.) 1 Mancur Olson, a 19. század egyik nagy közgazdásza úgy vélte, hogy a jó kutatási stratégia, ha egyszerű, de erős kijelentéseket fogalmazunk meg (Oates et ál. 2000:793,795). Ezen a vizsgán Michele Boldrin és Dávid K. Levine biztosan átment Against Intellectual Monopoly című könyvével, hiszen nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy a szerzői jogok és a sza badalmi jogok nélkül a világ innovatívabb és jobb lenne. A szellemi tulajdonjogok e két fajtája nem szükséges,
more » ... anem szükségtelen rossz. Az erős állítás természetesen akkor lesz igazi állítás, ha azt tudományos igénnyel alá is tudjuk támasztani. De a szerzőknek ez is sikerül. Nem, Boldrin és Levine nem a szabad fájlmegosztást pártolók szószólói, és nem is a pálya szélére szorult vagy szorított heterodox közgazdászok. Michele Boldrin és Dávid K. Levine a Saint Louis-i Washington Egyetem professzorai, és olyan lapokban publikál nak, mint az American Economic Review vagy a Journal ofMonetary Economics (Boldrin-Levine 2002 , 2005 , 2008 2 . Most az érvelést közgazdasági technika nélkül, a lehető legke vesebb szakzsargonnal, laikusok számára is érthető formában foglalják össze. Igaz, ennek az az ára, hogy sok esetben átesnek a ló másik oldalára, és az érvelés már-már túlságosan is laza és anekdotikus. Állításaikat azonban érdemes komolyan vennünk, hiszen korunk egyik legszilárdabbnak hitt közgazdaságtudományi tabuját döntögetik. Tagadják, hogy az innováció és az emberi kreativitás virágzásához szükség lenne szellemi tulajdonjogokra; sőt ennél is to vább menve azt állítják, hogy ezek inkább visszafogják az emberiség kreativitásában rejlő lehetőségek kibontakozását. Olyan állításokat kérdőjeleznek meg, amelyek a növekedésel méletben és a jog közgazdasági elemzésében szinte evidenciaként hangzanak. Tanköny vi tételnek számít például az, hogy ezek az intézmények igen jelentős szerepet játszottak abban, hogy Nyugat-Európában megkezdődhetett a gazdasági növekedés korszaka (Jones 2002:86-91). Ezért talán nem túlzás intellektuális merészségnek nevezni ennek kategori kus tagadását. Czeglédi Pál adjunktus a Debreceni Egyetem Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Karán. E-mail: pal.czegledi@econ. unideb.hu ' A könyvismertetés elkészülését az Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) is támogatta (67 713. számú szerződés). 2 Magyarul is jelent meg cikkük 2005-ben a Közgazdasági Szemlében (Boldrin-Levine 2005).
doi:10.21845/comp/2009/2/8 fatcat:j66ededm3rbtrj5i2tz5uvj53y