Potrebe žrtava i zadovoljstvo pruženom podrškom od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Martina Bajto, Nikica Hamer Vidmar
2018 Criminology & Social Integration //// Criminology and Social Integration  
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani pri županijskim sudovima pružaju emocionalnu i praktičnu podršku, informacije o pravima i tehničke informacije, te upućuju žrtve, svjedoke, oštećenike i osobe u njihovoj pratnji na druge specijalizirane institucije i organizacije ovisno o njihovim potrebama. Ciljevi istraživanja bili su istražiti način informiranja žrtava i svjedoka o dostupnoj podršci, razloge i motive za traženjem podrške od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima,
more » ... i kako se žrtve i svjedoci osjećaju prije, tijekom i nakon svjedočenja, dobiti uvid u njihova iskustva svjedočenja na sudu, istražiti njihove potrebe za podrškom i korisnost pružene podrške koju su dobili od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku (N = 101) žrtava, svjedoka, oštećenika i osoba u pratnji koji su primili podršku od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Anketni upitnik, konstruiran za potrebe ovog istraživanja, ispitanici su popunjavali nakon završetka rasprave. Rezultati su pokazali da su žrtve, svjedoci i oštećenici o postojanju odjela za podršku žrtvama i svjedocima najčešće bili informirani putem poziva za sud, međutim većina ih je kontakt sa službenicima odjela ostvarila tek na sudu, kada su im službenici odjela i volonteri sami pristupili. Nakon zaprimanja poziva za sud i prije svjedočenja iskazivali su o osjećajima uznemirenosti, nervoze, straha i zbunjenosti te su naveli da su se za vrijeme svjedo-čenja osjećali uznemireno, kao da ponovno proživljavaju događaj o kojem svjedoče i da jedva čekaju da sve završi. Nakon svjedočenja najčešće su iskazivali o osjećaju olakšanja. Navode da su im izuzetno pomogli sljedeći oblici podrške pruženi od strane odjela za podršku žrtvama i svjedocima: informacije, čekanje na svjedočenje odvojeno od drugih, emocionalna podrška te prisustvo službenika odjela / volontera s njima u sudnici tijekom ispitivanja. Iskazali su da su jako zadovoljni pruženom podrškom od strane odjela i da bi obraćanje odjelu preporučili i drugim osobama koji se nađu u sličnoj situaciji.
doi:10.31299/ksi.26.1.2 fatcat:oixb6thxkjditbjdnr4kthzhvm