Текст і дискурс у площині лінгвістики та літературознавства

В. В. Бойко
2020 CHALLENGES OF PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES   unpublished
doi:10.30525/978-9934-588-90-7-16 fatcat:lp462kmpxvendavqtkl3lwao7q