Odgovornost za namještanje rezultata sportskih natjecanja s aspekta podmićivanja

Mijo Galiot, Silvio Čović
2021 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
Procesi modernizacije, globalizacije i konzumerizma bitno su promijenili odnos ljudi prema sportu i sportskim natjecanjima u suvremenom društvu. Sportska natjecanja postaju dramatičan izraz realnih kapitalističkih zbivanja i odnosa u kojima je, osim postizanja sportskih rezultata, glavni cilj maksimiziranje profita. Da bi se on ostvario, osobe u sustavu sporta, ali i subjekti povezani s klađenjem, nerijetko poduzimaju radnje s ciljem namještanja rezultata sportskih natjecanja. Riječ je
more » ... e o koruptivnoj pojavi koja podliježe sankcioniranju i prema normama kaznenog prava. U ovom radu analizirat će se pozitivno pravno uređenje kaznene odgovornosti za podmićivanje zbog namještanja rezultata sportskih natjecanja. Razmotrit će se i pojavni oblici navedenih radnji te kritički preispitati mogućnost kažnjavanja sudionika tih protupravnih radnji samo s aspekta kaznene odgovornosti za počinjenje djela davanja mita i primanja mita. U kaznenoj praksi pokazalo se spornim podvođenje sudionika sportskih natjecanja pod pojam odgovorne osobe kako je on definiran u Kaznenom zakonu, te je li se koruptivne radnje poduzete s ciljem manipulacije rezultatima sportskih natjecanja mogu podvesti pod službenu radnju u kontekstu odgovornosti za počinjenje tzv. klasičnih oblika aktivnog i pasivnog podmićivanja. Polazeći od pozitivnopravnog uređenja u hrvatskom zakonodavstvu i pravnih shvaćanja tzv. uskočke prakse, pokušalo se istražiti u kojo j je mjeri moguć kazneni progon i kažnjavanje sudionika sportskih natjecanja za podmićivanje zbog namještanja rezultata. Zaključuje se o potrebi "de lege ferenda" izmjene zakonskog uređenja i kritičkog preispitivanja pravnih stajališta koja su zauzeta u kaznenoj praksi.
doi:10.31141/zrpfs.2021.58.139.315 fatcat:eau3ubxqpjg6xoe57cfiihsr2i