Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća

Lovro Kunčević
2017 Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku  
SAŽETAK: Cilj članka je ispitati način na koji su predmoderni Dubrovčani razumjeli odnos svog političkog identiteta, tj. pripadnosti gradu-državi, i svog etničkog identiteta, tj. pripadnosti zajednicama poput "Ilira", "Slovinaca", "Dalmatinaca" ili "Hrvata." Prvi dio teksta upozorava na dva temeljna načina na koje su Dubrovčani razlikovali ove "zamišljene zajednice", a to su drugačiji kriteriji pripadnosti svakoj od njih, te različite normativne implikacije ovih kolektiviteta. Drugi i zaključni
more » ... . Drugi i zaključni dio teksta posvećen je međuodnosu političke i etničke pripadnosti, pokazujući da su te dvije vrste identiteta funkcionirale komplementarno i bez konfl ikta. Ključne riječi: Dubrovnik, srednji vijek, rani novi vijek, identitet, etnicitet Polazište ovog teksta je, zapravo, truizam: identitet pojedinca nije monolitan, nego višestruk i kompleksan. 1 Točnije rečeno, pojedinci se defi niraju kroz * Ovaj rad je sufi nancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom br. 5106.
doi:10.21857/y54jof603m fatcat:3mzeecoanzhippqfc7ov7rnqpa