Motiv raja v Poslednji sodbi Fra Angelica

Nadja Bartol
2011 Ars & Humanitas  
Ključne besede: raj, poslednja sodba, Fra Angelico, slikarstvo, ikonografi ja, renesančna umetnost Poslednja sodba Fra Angelica (o. 1431, Muzej svetega Marka, Firence) na prvi pogled ne pritegne posebne pozornosti, saj v praviloma tradicionalni upodobitvi motiva kljub novostim, ki jih renesansa že vnaša tudi na področje likovne umetnosti, še odraža dekorativni stil internacionalne gotike. Tako tudi med umetnostnimi zgodovinarji slika ni zbujala posebnega zanimanja in le nekaj je takšnih, ki so
more » ... je takšnih, ki so se z izbrano umetnino bolj ali manj natančno ukvarjali. Izhodiščno študijo nedvomno predstavlja delo J. P. Supina, ki v okviru umetnikove monografi je mojstrovino omenja in površno razlaga njeno vsebino. Šele novejši študiji Gilberta in Didi-Hubermana potrjujeta podrobnejše in bolj poglobljeno zanimanje za umetnino. 1 A kljub raziskavi specifi čnih vidikov upodobitve sam motiv raja ni tema nobene izmed omenjenih študij.
doi:10.4312/ah.5.2.107-121 fatcat:qg2rohifynedxddv6vayykcewu