ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

E. Gunbina
2020 Teorіja ta praktika derzhavnogo upravlіnnja  
Досліджуються теоретичні засади визначення та класифікації публічних послуг. Наголошується, що перехід до сервісно орієнтованої держави передбачає специфічну діяльність органів публічної влади, що виражається в наданні публічних послуг. Визначено такі родові поняття, як "публічність", "послуга", "публічна послуга". Узагальнено основні теоретичні підходи до класифікації "публічних послуг".
doi:10.34213/tp.20.02.09 fatcat:5hz2nw45bvbgjoumf7bb4r4urq