Çocuklarda Kötü Ağız Alışkanlıkları ve Tedavi Yöntemleri

İlayda Hünler Dönmez, Cengiz Haluk Bodur
2020 Tuberculin Skin Test in Children  
ÖZ Baş boyun ve oral bölgedeki kasların arasında bir denge bulunmaktadır. Bu denge, anormal ağız alışkanlıkları sonucu bozulabilmekte ve özellikle büyüme gelişimi devam eden çocukların çene iskelet sisteminde ve dişlerinin kapanışında anomalilere sebep olabilmektedir. Kötü ağız alışkanlıklarının 4 yaşından önce bırakılması maloklüzyonların gelişmesi riskini azaltmaktadır. Maloklüzyonlara neden olabilecek kötü ağız alışkanlıklarının doğru yönetilmesi çocuk diş hekimlerinin önemli
more » ... mli görevlerindendir. Davranış yönlendirme, çocukla alışkanlığı sonucu neler olabileceğini konuşma ve ödüllendirme gibi yöntemler alışkanlığı bırakmada sıklıkla işe yaramaktadır. Ancak zaman zaman çocuk alışkanlığını bırakmamakta ısrarcı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda uygulanabilecek ağız içi ve ağız dışı apareyler kullanılabilmektedir. Kötü ağız alışkanları sonucu oluşabilecek maloklüzyonlar ve tedavileri ile ilgili ebeveynlerin, toplumun, çocuk hekimlerinin ve çocuk diş hekimlerinin bilinçlendirilmesi önemlidir. Anahtar Kelimeler: Kötü ağız alışkanlıkları, maloklüzyon, çocuk diş hekimliği ABSTRACT A balance exists among the muscles in the head, neck, and oral region, which can be disrupted due to abnormal oral habits that may cause anomalies in the jaw skeletal system and occlusions, especially in children with continuing growth development. Cessation of poor oral habits before the age of 4 years can reduce the risk of developing malocclusions. Appropriate management of poor oral habits, which can otherwise cause malocclusions, is an important task for pediatric dentists. Methods such as behavioral orientation of the child, educating on the consequences of poor oral habits, and rewarding are often useful in helping the child quit such poor habits. However, occasionally, the child may resist on giving up these habits. In such cases, intraoral and extraoral appliances can be used. Therefore, it is important to raise awareness against malocclusions that may occur due to poor oral habits and their treatment approaches to parents, society, pediatricians, and pediatric dentists.
doi:10.26650/jchild.2020.3.822677 fatcat:3d35c6zejjczhfg6jh4qvnerja