Dr. Şükrü Kâmil Talimcioğlu'nun Oğlu Dr. Reşit'e Yazdığı Mektuplardan Bölümler

Çağatay ÜSTÜN
2016 Turkish Studies  
ÖZET Tıbbın tarihsel gelişimini incelerken tarihsel kaynakları temel aldığımızda tıbba hizmet etmiş olanların biyografileri, anıları, mektupları, kişisel notları ve entelektüel önerileri ile karşılaşmaktayız. Özellikle Türk tıp tarihinde üretken çalışmalar yapmak için Türk tıbbına hizmet etmiş hekimlerin biyografilerine ve çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Çağatay ÜSTÜN Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/11
more » ... ummer 2016 metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasının nedeni, Türk dili uzmanlarının bu metin üzerindeki düzeltme önerilerine olanak sağlamaktır. Bu nedenle mektuplardaki orijinal metinlerdeki alıntılar çağdaş Türkçe ve yazım kuralları çerçevesinde konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. ABSTRACT When we review the historical development of medicine based on historical sources, we encounter the biographies, memoirs, letters, personal notes, and intellectual proposals of those who served medicine. In order to perform productive studies especially in Turkish medical history, we are in great need of studies made in this field and the biographies and works of the physicians who served Turkish medicine.
doi:10.7827/turkishstudies.9588 fatcat:vhmnw4ffgzfelherqeo4uwvjki