دیسکسیون تروماتیک شریان کاروتید در یک بیمار 34 ساله مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ گزارش یک مورد

Fatemeh Mohammadi, Reza Mosaddegh Mosaddegh, Motahhareh Afrakhteh, Samira Vaziri
2016 Ṭibb-i urzhāns-i Īrān  
دیسکسیون شریان های ناحیه گردن از جمله شریان کاروتید از جمله آسیب های عروقی متعاقب ترومای بلانت ناحیه گردن به شمار می روند. تظاهرات این عارضه معمولا تاخیری بوده و به شکل تظاهرات نورولوژیک خود را نشان می دهد. این عارضه در مجموع عامل حدود 2 درصد موارد انفارکت های مغزی است ولی 20 درصد علل استروک مغزی افراد زیر 45 سال می باشد. با هدف بحث و تاکید بر اهمیت این عارضه، در این مقاله به معرفی یک مورد از بروز دایسکسیون کاروتید مراجعه کننده به بخش اورژانس پرداخته ایم. بیمار خانم 34 ساله ای است که متعاقب همی
more » ... ی است که متعاقب همی پارزی چپ و دیزارتری و سردرد که از چند ساعت قبل شروع شده به بخش اورژانس آورده شد که 10 روز قبل سابقه بستری بدلیل تصادف و واژگونی ماشین داشت که بعد از انجام بررسی های لازم، با حال عمومی خوب ترخیص شده بود. در سی تی اسکن مغز شواهد انفارکت ایسکمیک تحت حاد در محدوده شریان مغزی میانی رویت شد. با توجه به سن بیمار و شواهد ایسکمی وسیع و شرح حال ترومای اخیر، با شک به دیسکسیون عروق گردنی جهت بیمار آنژیوگرافی انجام شد و تشخیص دیسکسیون شریان کاروتید مسجل گردید.
doi:10.22037/ijem.v4i1.15360 doaj:eb2151c962a64e55af78ee028aa8181c fatcat:gddggfmigrgn3jdeys7r2awwvq