The Importance of Strategic Management of Human Resources for Maritime Transport Enterprises
Значення стратегічного управління людськими ресурсами для підприємств морського транспорту

A. Shayhatdinov, Azov Maritime Institute National University ", S. Gusakov, Odessa Maritime Academy", Azov Maritime Institute National University "Odessa Maritime Academy"
2020 Economic Herald of the Donbas  
А. З. Шайхатдінов, кандидат історичних наук, С. В. Гусаков, аспірант, Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Постановка проблеми. За останні кілька десятиліть було зафіксовано багато морських аварій, через те, що не вистачає навичок у морських офіцерів контролювати як ресурси, так і кризові явища. Питання управління людськими ресурсами поступово
more » ... рсами поступово починають розглядатися як основна частина підходу до управління помилками людини. Міжнародна морська організація гостро підняла питання щодо необхідності формування навичок управління людськими ресурсами на борту суден, проте стандарти компетентності та критерії їх оцінки не повністю сформовані. Управління людськими ресурсамице інноваційний погляд на управління робочим місцем, який створений як метод стратегічного підходу до організаційного управління. У 1987 р. У. Мілер [1] наголосив на діях, пов'язаних із управлінням працівниками з метою підтримки конкурентної переваги. Слід зазначити, що у 1995 р. Д. Черрінгтон [2] сказав, що управління людськими ресурсами несе відповідальність за залучення людей до організації, надання їм допомоги у виконанні їхньої роботи, компенсацію їх праці та вирішення проблем, що виникають. Хоча всі вищезазначені терміни використовуються, точним і корисним терміном є управління людськими ресурсами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегічне управління людськими ресурсами має велике значення не тільки для підприємств морського транспорту, тому ними займалося багато науковців: У. Мілер [1], Черінгтон Д. [2], М. Портер [3], Лі Діе [4]. Розвиток підприємства неможливий без формування стратегії розвитку людських ресурсів. Останні представляють собою головну конкурентну перевагу для підприємства. Оскільки ринок морських перевезень функціонує в умовах жорсткої конкуренції, тому всі дослідження стратегічного управління людськими ресурсами мають вагоме практичне значення. Мета роботи полягає у доведенні ролі та значенні стратегічного управління людськими ресурсами для конкурентоспроможності підприємства. Виклад основного матеріалу. Управління людськими ресурсами стало більш важливим для загального управління, значною мірою внаслідок його ролі у наданні конкурентних переваг, орієнтацією на конкурентоспроможність та усвідомлення потреб
doi:10.12958/1817-3772-2020-1(59)-110-115 fatcat:2vc4kt4j2bhgnf4goc4bxrpdom