Implementation of Double-Duty Actions to Counter the Public Health Challenge of Double Malnutrition

Saurabh RamBihariLal Shrivastava, Prateek Saurabh Shrivastava, Jegadeesh Ramasamy
2017 Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care  
Malnutrition has been observed in various forms ranging from under-nutrition to overweight and obesity. Even though, the overall estimates reflect a decline in the incidence of stunted children, the overall progress towards ending all forms of malnutrition is not on the right track. It is important to realize that a simultaneous rise in the incidence of both under-nutrition and overweight has been observed. This is predominantly because of the similar biological, environmental and socioeconomic
more » ... factors that together contribute to the rise in the risk or prevalence of both forms of malnutrition. From a policy makers' perspective, the presence of a similar kind of factors which determine the incidence of both spectrums of malnutrition, implementation of integrated actions, policies and programs, can significantly deal with the global challenge of combating with all forms of malnutrition can be accomplished. To conclude, owing to the rising trend of the double malnutrition in different parts of the world, there is a great need to implement double-duty actions to respond to various forms of malnutrition. ÖZET Beslenme bozukluğu; yetersiz beslenmeden aşırı kilolu olmak ve obeziteye kadar çeşitli biçimlerde değişiklik olarak gözlenmektedir. Gelişim bozukluğu olan çocukların insidansında azalma tümsel olarak öngörülmesine karşın, tüm beslenme bozukluklarının sonlandırılmasındaki gelişme değerlendirildiğinde doğru yolda değildir. Hem yetersiz beslenme hem de aşırı kilolu olmanın eş zamanlı artışının gözlendiğinin, ayrımında olunması önemlidir. Bu durum ağırlıklı olarak, benzer biyolojik, çevresel ve sosyoekonomik etkenlerin hem risk artışı hem de her iki beslenme bozukluğunun prevelansının artışına katkı sağlamaktadır. Politikaları belirleyenler açısından, her iki beslenme bozukluğuna neden olan benzer etmenlerin varlığı, bütünleşmiş eylemlerin, politikaların ve programların uygulanması ile tüm kötü beslenme biçimleriyle küresel anlamda meydan okuma olan savaşın başarıyla tamamlanmasında anlamlı olabilir. Sonuç olarak, dünyanın farklı yerlerinde çifte beslenme bozukluğunun artış eğiliminde olması, çeşitli beslenme bozukluğu biçimlerine çifte-görev eylemlerle yanıt verilmesinin büyük oranda gerekliliğini göstermektedir.
doi:10.21763/tjfmpc.336130 fatcat:it6536uxhza5lgcssrhxr2xxxm