ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Zübeyir BAĞCI
2014 Journal of Management and Economics Research  
ÖZ Bu çalışmanın amacı çalışanların iş doyumlarının görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Çeşitli sektörlerde çalışan 217 katılımcı üzerinde yürütülen çalışmada, toplanan veriler üzerinde gerekli istatistiksel analizler uygulanmıştır (betimleyici istatistikler, korelasyon ve regreson analizleri). Analiz sonuçları iş doyumunun hem görev performansı hem de bağlamsal performansın önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. ABSTRACT The purpose of this study is
more » ... this study is examine the impact of job satisfaction of employees on task and contextual performance. Studies conducted on 217 participants working in various sectors. The necessary statistical analysis on the data collected were applied (descriptive statistics, correlation and regression analysis). Analysis results showed that job satisfaction is a significant predictor of both task performance and contextual performance.
doi:10.11611/jmer534 fatcat:bdeppbp7mbcrdjwf7j2ri572ti