Дослідження якості водних ресурсів децентралізованого водопостачання сільських місцевостей у межах Бережансь-кого району

N.M. Glovyn, O.V. Pavliv
2018 Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnology  
Розглянуто основні антропогенні чинники хімічного і токсикологічного забруднення джерел децентралізованого водопостачання у сільських населених пунктах. Проведено комплексну оцінку рівня забрудненості води і виявлено залежність якості підземних вод від сезонних змін на прикладі сільських місцевостей у межах Бережанського району Тернопільської області. Бережанський район переважно аграрний, а тому сільське господарство стало одним з найбільших забруднювачів водних ресурсів, зокрема підземних.
more » ... езпечним джерелом забруднення природних вод, особливо в періоди весняної повені і зливових паводків, є дифузні стоки з сільськогосподарських угідь. З них виноситься в середньому в 3–4 рази більше біогенних і завислих речовин, ніж з природних угідь. За якісним складом (вміст катіонів і аніонів, мінералізація) у Бережанському районі підземні прісні води мають гідрокарбонатно-сульфатний кальцієво-натрієвий склад при загальній мінералізації 0,5–0,7 г/дм³. В області нараховується 3432 артезіанські свердловини, у т. ч. у сільській місцевості – 2679 та 753 – у містах і селищах міського типу та 74296 шахтних колодязів. Встановлено, що на даній території дослідження відмічаються низькі концентрації нітритів протягом усього періоду дослідження. Вони окислюються, переходячи в найбільш стійкі неорганічні сполуки азоту – нітрати. Що стосується нітратів, то встановлено їх високі показники із поступовим зростанням від весни до осені. Значні підвищення концентрації нітратів на території досліджуваних сіл восени пояснюються тим, що під час дощів у ґрунтові води потрапляли забруднювальні речовини, що стікали з полів, на які вносили азотні добрива. Влітку підвищення можна пояснити внесенням добрив. Отримані результати говорять про незадовільний стан ґрунтових вод, як джерел децентралізованого водопостачання, саме за рахунок збільшення вмісту нітратів у даних об'єктів. Також встановлено зростання вмісту нітритів, нітратів, хлоридів, сульфатів навесні під час танення снігів та восени під час дощів.
doi:10.15421/nvlvet8420 fatcat:elicxayvhzex3h3gojij573s6q