Rapid Growth of Malignant Pleural Mesothelioma

Kyoichi Kaira, Kunio Dobashi, Noriko Yanagitani, Noriaki Sunaga, Yasuo Shimizu, Takeshi Hisada, Tamotsu Ishizuka, Takashi Nakajima, Masatomo Mori
2007 Journal of Thoracic Oncology  
doi:10.1097/jto.0b013e31811f474e pmid:17909361 fatcat:vyhqnpc3ufb4limji22hyeup24