APLICAREA METODELOR BAZATE PE PERFORMANȚĂ A DURABILITĂȚII ȘI STABILIREA DOMENIILOR DE UTILIZARE A BETOANELOR PREPARATE CU MATERIALE COMPONENTE DIN REPUBLICA MOLDOVA APPLICATION OF THE METHODS BASED ON THE PERFORMANCE OF DURABILITY FOR ESTABLISHING THE DOMAINS OF USING THE CONCRETES PRODUCED WITH COMPONENT MATERIALS FROM REPUBLIC OF MOLDOVA

Dan Georgescu, Adelina Apostu, Gheorghe Croitoru
2017 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
This article presents the results of some experimental researches carried out in order to establish the level of performance of the concretes prepared with different types of cements and aggregates that are used in the Republic of Moldova, with a view to develop the National Annex to the EN 206-2013 standard. Establishing the characteristics of resistance and durability was done by applying some European and national standards and had as its main objectives to establish the domains of using the
more » ... omains of using the concretes and the analysis of the conditions of applying the methods based on the performance of durability. In the National Annex were presented (by means linked to practical applying of the document), "deemed to satisfy" rules regarding the types and quality of materials, the composition of concrete and minimal classes of resistance at compression, depending on a certain use of the concrete. Articolul prezintă rezultatele unor cercetări experimentale efectuate pentru stabilirea nivelurilor de performanță a betoanelor preparate cu diferite tipuri de cimenturi și agregate care se utilizează pe teritoriul Republicii Moldova în vederea elaborării Anexei Naționale la standardul EN 206-2013. Determinarea caracteristicilor de rezistență și durabilitate s-a efectuat prin aplicarea unor standarde europene și naționale și a avut drept obiective principale stabilirea domeniilor de utilizare a betoanelor și analiza condițiilor de aplicare a metodelor bazate pe performanță a durabilității. În Anexa Națională s-au prezentat, din rațiuni legate de aplicarea practică a documentului, reguli de tip "deemed to satisfy" în ceea ce privește tipurile și calitatea materialelor, compoziția betonului și clasele minime de rezistență la compresiune, în funcție de o anumită utilizare a betonului.
fatcat:j37u4sa7ovfghagbakxsw4mkpi