Sosyo-Ekonomik Yapının Rekreasyonel Eğilim ve Talepler Üzerine EtkisiBartın Kenti Örneği

İlkden TALAY, Fadime KAYA, Nur BELKAYALI
2010 Co  
Öz: Bu araştırma, halkın sosyo-ekonomik özelliklerin rekreasyonel eğilim ve taleplerine etkisinin araştırılması, kentsel rekreasyon alanlarının kalitesinin artırılması ve kent halkının rekreasyonel eğilim ve taleplerinin belirlenerek, taleplerinin karşılanmasına yönelik önerilerin sunulması amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan Bartın Kenti örnek alan olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle Bartın'ın rekreasyon olanakları incelenerek, kent içi
more » ... ve kent çevresinde rekreasyon amacıyla kullanılan veya rekreasyon potansiyeli görülen alanlar belirlenmiştir. Daha sonra; rekreasyonel eğilim ve taleplerin belirlenmesi ve sosyoekonomik yapı ile ilişkilendirilmesi amacıyla kent halkına yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket bulguları, gözlemler ve istatistiki analizler ile kent halkının rekreasyonel aktivitelere katılımı, rekreasyon türü ve alan tercihi, bu alanlarla ilişkileri, alanlardan memnuniyet durumları ve talepleri ortaya konmuş, halkın sosyo-ekonomik yapısı, rekreasyon alanlarının özellikleri ile rekreasyonel eğilim ve talepler arasındaki ilişki örneklenmiştir. Abstract: This study was conducted to investigate the impact of people's socio-economic characteristics to recreational trends and demand, to increase the quality of urban recreation areas and to overture for the satisfaction of requests by determining the recreational trends and demands of the people of the city. Bartın is located in the northwest of the Anatolian city and chosen as the sample area. In the context of study, primarily Bartın's recreation opportunities are examined and, areas which used for recreation or have recreation potential in urban and around urban environment are identified. Then, survey was conducted for the people of the city with the aim of determination of recreational trends and demands and associated with socio-economic structure., The participation of city population to the recreational activities, recreation type and field preference, relationships with these fields, satisfaction status from the conditions and demands were displayed with survey findings, observations and statistical analysis and also the relationship between people's socio-economic structures, properties of recreation areas and the recreational trends and demands were illustrated.
doi:10.1501/cogbil_0000000110 fatcat:imyjvvs4wvaabigrdy6qtqqixa