Psychosocial Factors, Predicting Attitude towards Organizational Development among Employees of Social Service Organizations
Psichosocialiniai veiksniai, prognozuojantys darbuotojų požiūrį į socialines paslaugas teikiančių organizacijų plėtrą

Loreta Bukšnytė-Marmienė, Auksė Endriulaitienė, Loreta Gustainienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė, Gabija Jarašiūnaitė, Aurelija Stelmokienė
2015 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
Loreta BUKŠNYTĖ-MARMIENĖ -socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedros vedėja. Adresas: Jonavos g. 66-332, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327824. E. paštas l.buksnyte-marmiene@smf.vdu.lt. Auksė ENDRIULAITIENĖ -socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto profesorė, Bendrosios psichologijos katedros vedėja. Adresas: Jonavos g. 66-332, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327824. E. paštas
more » ... 27824. E. paštas a.endriulaitiene@smf.vdu.lt. Giedrė GENEVIČIŪTĖ-JANONIENĖ -socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedros darbuotoja. Adresas: Jonavos g. 66-332, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327824. E. paštas g.geneviciute-janoniene@smf.vdu.lt. Loreta GUSTAINIENĖ -socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedros docentė. Adresas: Jonavos g. 66-330, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327824. E. paštas l.gustainiene@smf.vdu.lt. Gabija JARAŠIŪNAITĖ -Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedros daktarė. Adresas: Jonavos g. 66, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327 824. E. paštas g.jarasiunaite@smf.vdu.lt. Aurelija STELMOKIENĖ -socialinių mokslų srities, psichologijos krypties daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė. Adresas: Jonavos g. 66-328, LT-44191 Kaunas. Tel. + 370 37 327824. E. paštas a.stelmokiene@smf.vdu.lt. Psichosocialiniai veiksniai, prognozuojantys darbuotojų požiūrį į socialines paslaugas teikiančių organizacijų plėtrą Straipsnyje analizuojami psichosocialiniai veiksniai, prognozuojantys socialines paslaugas teikiančiose organizacijose dirbančių darbuotojų požiūrį į organizacijų plėtrą. Analizė pateikiama atsižvelgiant į organizacijos tipą -privačios ar valstybinės. Raktiniai žodžiai: psichosocialiniai, organizacijų plėtra, socialinės paslaugos. The article analyses psychosocial factors allowing to predict the attitude towards organizational development among employees of social enterprises. The analysis is given regarding the type -state or private ones -of enterprises.
doi:10.7220/mosr.2335.8750.2015.74.2 fatcat:olf6nns3tveq7ad6oqbkxgmdlq