AUTORYTET NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WEDŁUG OPINII STUDENTÓW
AUTHORITY OF LECTURER IN THE OPINION OF STUDENT

Iwona MAJCHRZAK, Zakład Ekonomii i Rachunkowości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Anna ZBARASZEWSKA, *Instytut Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński ul. Adama Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
2017 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica  
The aim of this article is to identify the characteristics which should be characterized by a university teacher who is an authority on student opinion. Development of the article preceded by literature studies and surveys conducted among university students. The main method used in the article is the analysis of the sources and the method of deduction and induction. The study allowed us to develop a set of characteristics of an academic teacher's authority. The content in this article are the
more » ... is article are the description of the silhouette of an academic teacher in the literature, and on the basis of the conducted survey. Słowa kluczowe: autorytet, nauczyciel akademicki, cechy nauczyciela akademickiego.
doi:10.21005/oe.2017.87.2.16 fatcat:npxibcm27ra5bkvlg3nqeyvzci