МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Андрій Добровольський, Володимир Ляшенко
2020 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки  
У статті розкрито сутність та зміст універсальної методики оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об'єктів від зовнішнього електромагнітного впливу на основі наявної методики оцінки дії потужного електромагнітного імпульсу на чутливі до цих дій об'єкти У статті наведені аспекти наукових досліджень, що розкривають процедуру оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об'єктів від
more » ... електромагнітного впливу. Методика призначена для використання фахівцями інженерно-технічного спрямування для проведення оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об'єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах надзвичайних ситуацій. Її розроблено на підставі наявної методики оцінки дії потужного електромагнітного імпульсу на чутливі до цих дій об'єкти. Новизна методики оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіолектронних засобів державних і промислових об'єктів полягає в тому, що, на відміну від наявних, у ній застосовується методика оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних і промислових об'єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах надзвичайних ситуацій і вона враховує фізичні особливості захисту уразливих елементів системи кабельних ліній і радіоелектронних засобів, більш повно враховує параметри, які характеризують ступень знешкодження енергії електромагнітного імпульсу, що проникає крізь отвори (вводи) в екранах. Це дозволить порівняти ефективність окремого виду захисту, що пропонується (екранування, заземлення, трансформація і перетворення енергії електромагнітного імпульсу тощо).
doi:10.32453/3.v79i1.103 fatcat:3e37ox3spjcnxczuizyurpzhka