Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak

Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, Nurul Wahidah Fauzi
2012 Journal of Al-Tamaddun  
Kepentingan kajian manuskrip Melayu bertitik tolak dari usaha untuk memahami kebijaksanaan, sejarah, budaya, pengalaman hidup dan pandangan dunia masyarakat Melayu. Kebanyakan manuskrip Melayu ditulis dalam bentuk bunga rampai pengetahuan. Dalam teks yang kaya dengan isi itu boleh didapati panduan, nasihat, hiburan, pendidikan, sejarah, politik, hubungan antarabangsa, perubatan, sains, teknologi dan banyak lagi maklumat dan ilmu. Ini termasuklah pengamalan perubatan Melayu tradisional. Oleh
more » ... kajian ini akan mengkaji mengenai perubatan Melayu tradisional berasaskan kitab Tibb Pontianak.
doi:10.22452/jat.vol7no1.10 fatcat:ljbhwot62jehthspbhmhohruxq