Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych w miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990-2009 = Discharges of industrial and municipal wastewater into surface waters inPolish towns and cities in the years 1990–2009

Jan Wójcik
2012 Przegląd Geograficzny  
doi:10.7163/przg.2012.1.4 fatcat:q6abkiciy5amblsg6qb5ulw4jm