Komentarz do przepisów prawa finansowego

Richard Lavers
2019 Studia Prawnoustrojowe  
W celu zapewnienia prawidłowo funkcjonującego wzrostu gospodarczego tradycyjnie stosowane są podatki i wydatki jako dwa główne narzędzia polityki fskalnej, które podlegają ograniczeniom ustawowym i konstytucyjnym. Jednakże na inflację, zatrudnienie i przepływ pieniędzy mogą mieć również wpływ regulacje prawne, które nie ograniczają środków służących do poboru podatków. Rozsądna polityka fskalna i prawo fskalne muszą uwzględniać wpływ regulacji prawnych na wyniki gospodarcze, co jest "oczywisty
more » ... roblemem, o którym się nie mówi". Środki prawne, określane jako "ukryte podatki", odgrywają coraz większą rolę w kierowaniu gospodarką USA. Ostatnie wyniki dotyczące analizy gospodarki USA wskazują na empiryczne dowody skutków ograniczających regulacje prawne w tym zakresie, a także wpływtych regulacji na innowacje. Oprócz tradycyjnie stosowanych podstawowych narzędzi polityki fskalnej, podatków i wydatków, polityka fskalna i prawo fskalne muszą uwzględniać wpływ regulacji prawnych i stosowanej polityki regulacyjnej na gospodarkę, inflację i przepływ pieniędzy przez system gospodarczy.
doi:10.31648/sp.5200 fatcat:5nuewmen45bmrjq3u2z3xa5unu