Belonen met aandelen of opties bij een beursgang?

Henk Von Eije
2002 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Hoewel ondernemingen meestal niet naar de beurs gaan om hun beloningssysteem aan te passen, introduceert toch tweederde van de Nederlandse ondernemingen bij de beursgang beloningen met aandelen of opties. In dit artikel wordt op het gebruik van deze beloningsvormen bij beursgangers ingegaan en gekeken of er een relatie is tussen de beloningswijze en de langetermijnperformance van deze ondernemingen op de beurs. Omdat een aandelensysteem eenvoudiger is, zal dit bij voorkeur worden gebruikt voor
more » ... et introduceren van beloningen in alle lagen van de onderneming. Uit ons onderzoek blijkt dat aandelenbeloningen inderdaad eerder worden verstrekt aan eenieder in de onderneming, terwijl optiebeloningen vaker naar het topmanagement gaan. Tevens blijkt dat de introductie van aandelenbeloningen gepaard gaat met een positieve langetermijnperformance.
doi:10.5117/mab.76.11775 fatcat:udbultynxvdgzauj75ayo6c3iu