"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" (1989–2009) – ogólna charakterystyka wydawnictwa

Evelina Kristanova
2011 Toruńskie Studia Bibliologiczne  
doi:10.12775/tsb.2011.017 fatcat:4wrlso5mzzerjcbxjgzi46gmzi