Development of a new method for automated selection of robotic mechanic-assembly technologies based on the technical and economic criteria

Valerii Kyrylovych, Lubomir Dimitrov, Petro Melnychuk, Anatolii Bohdanets, Andrii Shostachuk
2019 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Запропоновано новий метод автоматизованого вибору роботизованих механоскладальних технологій за техніко-економічними критеріями. Вибір виконується на відомій множині роботизованих механоскладальних технологій, складових системи техніко-економічних критеріїв, аналізованих методах амортизаційних відрахувань залишкової вартості промислових роботів та інших організаційно-технологічних вхідних даних. Змістом останніх є: період експлуатації промислових роботів в гнучких виробничих комірках, період та
more » ... комірках, період та обсяг випуску продукції, кількість та обсяг партій запуску виробів у виробництво. Процес вибору роботизованих механоскладальних технологій виконується за мінімальним значенням одного з вибраних користувачем техніко-економічних критеріїв із їх попередньо розробленої системи. Кожен із критеріїв з різним ступенем деталізації змістовно відтворює «роботизовану» складову собівартості випуску одиниці продукції і обумовлений використанням лише промислових роботів. Виконана формалізація процесу вибору дала можливість розробити алгоритмічне забезпечення, що покладено в основу функціонування розробленої комп'ютерної програми в програмному середовищі MS Excel. Працездатність комп'ютерної програми протестовано на прикладах, що на множині синтезованих роботизованих механоскладальних технологій відрізняються тільки варійованими даними щодо організаційно-технологічних особливостей використання промислових роботів в механоскладальних гнучких виробничих комірках. Аналіз отриманих результатів показав, що для розглянутих прикладів за інших рівних умов найменшим є критерій вибору, обумовлений використанням прямолінійного методу амортизації вартості промислових роботів незалежно від кількості років їх експлуатації. Сформовані математичні узагальнення та надані рекомендації щодо використання методів амортизаційних відрахувань вартості промислових роботів, що визначають їх залишкову вартість при розрахунку критеріїв вибору. Розроблений метод вибору роботизованих механоскладальних технологій є інваріантним в контексті можливості його використання в різних країнах з різною нормативною базою щодо існуючих методів амортизаційних відрахувань при визначенні залишкової вартості промислових роботів Ключові слова: промисловий робот, роботизована механоскладальна технологія, техніко-економічний критерій, амортизація UDC 621.865.8
doi:10.15587/1729-4061.2019.184294 fatcat:2kj7tnvdrrcpvdhoift2ankoie