ПРОЦЕС СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

Ольга ШЕСТАКОВА
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 4, 2020 116 Мовознавство. Лiтературознавство УДК 811.531'276.6:006.052 DOI Ольга ШЕСТАКОВА, orcid.org/0000-0001-6526-3029 аспірантка кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) shestakova_olia@ukr.net ПРОЦЕС СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ У цій статті розглядається сучасний процес стандартизації
more » ... стандартизації граматичної термінології корейської мови. Хоча про необхідність такої стандартизації вперше заговорили ще на початку 2000-х рр., розпочати цей процес змогли лише у 2013 р. з ініціативи Міністерства культури, спорту та туризму Кореї. Процес і досі не завершений, проте завдяки регулярній звітності дослідницької групи та Комісії з питань стандартизації уже можна проаналізувати окремі результати цього проекту. Ця робота мала на меті не лише аналіз проекту стандартизації на основі доступних нині нормативних та звітних документів проекту зі стандартизації корейської граматики («표준 국어 문법 개발»), але й ідентифікацію можливих проблем, з якими могли зіткнутися лінгвісти в процесі своєї роботи. З цією метою було проаналізовано основні особливості корейської мови в аспектах, які можуть впливати на формування та функціонування термінологічних одиниць: неабсолютна тотожність багатьох синонімів, яка виникає через нюанси у використанні ієрогліфічної основи для формування більшої частини лексики корейської мови; омонімія слів, яка знову ж таки пов'язана з тим, що багато ієрогліфів, з яких складаються слова, мають однакове звучання, проте різне значення; проблематика нормативного написання новостворених слів (띄어쓰기); дилема вибору між словами з ієрогліфічною основою (한자어) та чисто корейськими еквівалентами (고유어). Також в аналізі були враховані невирішені теоретичні питання, без відповіді на які неможлива остаточна стандартизація термінології, наприклад, визначення частини мови окремих слів, класифікація граматичних категорій та ін. Аналіз граматичної терміносистеми також показав неможливість абсолютної стандартизації у зв'язку з поділом граматики корейської мови на чотири напрями: прескриптивну граматику (규범 문법), стандартну граматику (표준어 문법), шкільну граматику (학교 문법) та граматику корейської мови як іноземної (한국어 문법). У результаті проведеної роботи було запропоновано варіант критеріїв, що можуть застосовуватись для стандартизації термінів. У перспективі досвід та результати проекту зі стандартизації термінів стандартної граматики можна буде використати для стандартизації лексики, що використовується для викладання граматики носіям мови та іноземцям. Ключові слова: термінологія, стандартизація граматичної термінології, стандартна корейська граматика, шкільна граматика, критерії стандартизації, синонімічні терміни, омонімія термінів.
doi:10.24919/2308-4863.4/29.209657 fatcat:q5m7u5hgs5guphpyjbopmjtz2u