Сравнительная характеристика противоварроатозной эффективности растительных акарицидов в различные периоды года

Г. А. Лукьянова
2013 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Проведено аналіз противарроатозноп ефективності рослинних акарицидів (порошок трави полину гіркого, порошок листя евкаліпта, дим кореня хріну) при оброб-ці бджолиних сімей перед головним медозбором (літо) і перед формуванням зимового клубу (осінь). Акарицидні обробки з використанням рослинних препаратів на ос-нові трави полину гіркого, листя евкаліпта й кореня хріну низькоефективні за осінньоп обробки проти вар-роатозноп інвазії. Порошок трави полину гіркого –ефективний екологічно чистий засіб
more » ... гічно чистий засіб для боротьби з варроатозом перед головним медозбором. Порошок листя евкаліпта має 55,94±10,21 % ефективність за обробки бджолиних сімей перед головним медозбором. Корінь хріну низькоефективний для боротьби з варроа-тозною інвазією. The analysis of antivarroatosic efficiency of herbal acaricides (powder of wormwood bitter grass, powder of eucalyptus leaves, smoke of horse-radish root) is conducted in the processing of bee families before the main nectar flow (summer) and before forming of winter club (autumn). Acaricidal processing with the use of vegetable preparations on the basis of wormwood bitter grass, eucalyptus leaves and horse-radish root is low effective at autumn treatment against a varroa invasion. Powder of wormwood bitter grass is an effective environmentally clean mean for a fight with varroatosis before the main сollection of honey. Powder of eucalyptus leaves possesses 55,94±10,21 % by efficiency in the processing of bee families before main сollection of honey. Horse-radish root is low effective for a fight against a varroatosis invasion.
doi:10.31210/visnyk2013.04.16 fatcat:2czgtrmxtbas7j7tuodc2xclpu