NOVERBAL MULOQOTNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

O'.Oripova
2021 Zenodo  
Annotatsiya. Biz ushbu maqolamizda o'zbeklar milliy muloqot xulqida noverbal vositalarning milliy-madaniy xususiyatlari masalasini bayon etamiz. Noverbal muloqot kishilarning eng qadimiy muloqot shaklidir. Kommunikatsiyaning noverbal vositalari tildan oldin rivojlangan bo'lib, ularning dastlabki vazifasi o'zining barqarorligi va samaradorligi bilan ajralib turgan. Asta-sekin ularning verbal vositalardan afzalligi namoyon bo'lgan: ular bevosita qabul qilingan, shuning uchun ham adresatga kuchli
more » ... a'sir ko'rsatgan. Ular vositasi qandaydir sababga ko'ra so'z orqali berib bo'lmaydigan eng nozik tuyg'ular, munosabatlar ifodalangan. Noverbal muloqot kishilar o'rtasidagi noverbal xabarlar almashinuvi va ularning talqinini bildiradi. Har bir madaniyat borliqni o'ziga xos belgilar va ramzlar yordamida aks ettirgani uchun ham noverbal muloqot yuzaga chiqadi.
doi:10.5281/zenodo.5820020 fatcat:vrudb3zvl5afbpw6vdq5j5qh4q