A Transparent Cadastral System: Fit for Sustainable Development and Legal Security – The Danish Public-Private Cooperation Model [chapter]

Henning Elmstrøm, Torben Juulsager
2017 Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration  
A trustworthy multipurpose property cadastre is a basic infrastructural element in the Danish economy and legal community. The overall task is to ensure a credible legal basis for location, possession, use and settlement, protection and conservation, taxation and mortgaging of private property. The property cadastre facilitates the operation of an efficient land market and effective land management. At the same time, the property cadastre constitutes authoritative basic data in the Danish
more » ... l data infrastructure and thus is the gateway to egovernance and is a corner stone for the development of digital solutions and portfolios in the private sector. SUMMARY En trovaerdig multifunktionel matrikel er et grundlaeggende infrastrukturel element i den danske økonomi og retssamfund. Den overordnede opgave er at sikre et trovaerdigt retsgrundlag for placering, besiddelse, brug og afvikling, beskyttelse og bevarelse, beskatning og belåning af privat ejendom. Matriklen faciliterer et effektivt ejendomsmarked samt en effektiv arealforvaltning. Samtidig udgør matriklen et autoritativt grunddataregister i den danske geografiske infrastruktur og indgangen til digital forvaltning og er en hjørnesten for udviklingen af digitale løsninger og porteføljer i den private sektor.
doi:10.1007/978-3-319-51216-7_18 fatcat:moqg4w2ejfhmvmbgaqafru6m6m