Next stop: Language. The 'FOXP2' gene's journey through time

Adriana Schatton, Constance Scharff
2016 Mètode Science Studies Journal: Annual Review  
Com va evolucionar el llenguatge en l'ésser humà? El registre fòssil no ofereix proves suficients per a reconstruir-ne l'evolució i els animals no parlen. Però a mesura que es van revelant els substrats moleculars i neurals del llenguatge, es poden abordar l'origen i funció de manera comparativa en altres espècies. Això és el que ocorre amb FOXP2, un gen estretament relacionat amb el llenguatge que és essencial per a l'aprenentatge en ratolins, ocells i fins i tot mosques. La comparació del
more » ... comparació del paper del gen FOXP2 en humans i en altres animals està començant a revelar principis comuns que podrien haver proporcionat elements fonamentals per a l'evolució del llenguatge.
doi:10.7203/metode.7.7248 fatcat:tcyhkdbd2ffx3gu42rhtfk6x3m