A differenciálás mérése a testnevelésben az atlétika tanítási egység alatt

Zsuzsa Nagy, Anetta Müller, Éva Bácsné Bába, Melinda Bíró, Gabriella Pusztai
2017 Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóirat  
A differenciálás mérése a testnevelésben az atlétika tanítási egység alatt Ahhoz, hogy az iskolai testnevelésben az oktató-nevelő munka hatékonyságát növelni tudjuk, érdemes keresni azokat a fejlesztési lehetőségeket, melyek elősegíthetik a jövőbeli hatékonyságot. A tanulmány felhívja a figyelmet a differenciálás fontosságára és lehetőségére az individualizált oktatásban és értékelésben, a tanulók közti különbségek figyelembevételével. Az általunk kidolgozott, pulzusmérésen alapuló módszer
more » ... lapuló módszer objektíven támasztja alá a csoportbontást, ezzel együtt a differenciálást a testnevelésórán a különböző képességek, fizikai állapotok szem előtt tartásával. A mérés közvetlen célja, hogy bizonyíthatóvá váljon a testnevelés objektív értékelése és tervezhetősége. Az általunk modellált új módszer képet ad az órán az adott tanuló terhelhetőségéről, állóképességi állapotáról (egyénre szabottan), valamint megkönnyíti a tanulók értékelését, segít igazolni az oktatási módszer hatékonyságát.
doi:10.17165/tp.2017.4.14 fatcat:wmq2g2umgnfabj3ezw6z7hjz3q