Kemālpāşāzāde'nin Eşarīlik-Māturīdīlik ihtilafı konusundaki risalesi üzerine

KALAYCI Mehmet
2012 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000001372 fatcat:lndxvfv43fairbixk3bfag6nl4