ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI ÎN ANUL 2009

Viaţa Ştiinţifică, Arheologia Moldovei, Xxxiii
2010 unpublished
Activitatea Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2009 a stat sub semnul responsabilităţii şi a susţinerii tendinţei de protejare şi valorificare controlată a patrimoniului naţional, tot mai accentuate în ultimii ani. Chiar dacă efectele crizei financiare s-au resimţit din plin, mai ales în a doua parte a anului, rezultatele cercetării ştiinţifice pe care le putem raporta sunt, ca de obicei, la un standard înalt. Astfel, au fost încheiate cu succes cinci teme de cercetare, prevăzute în
more » ... re, prevăzute în Planul de cercetare al Institutului, două dintre ele concretizându-se în volume publicate sau în curs de publicare, în ţară şi străinătate, iar restul, în studii de valoare. Alte 14 teme sunt în derulare, cu termene de încheiere diferite, iar din 2010 au fost propuse încă patru astfel de teme. Institutul de Arheologie din Iaşi a fost organizator sau co-organizator a şapte manifestări ştiinţifice internaţionale în anul 2009, dintre care remarcăm a XII-a şedinţă anuală a Comisiilor mixte ucraineano-române şi româno-ucrainene de istorie, arheologie, etnografie şi folclor a Academiei Române şi a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, din 21-25 octombrie 2009, de la Buzău. Cercetătorii noştri au prezentat 30 de comunicări ştiinţifice la simpozioane şi congrese internaţionale organizate în În plan intern, au fost organizate patru manifestări ştiinţifice cu caracter naţional, iar cercetătorii din cadrul Institutului au prezentat 51 de comunicări şi conferinţe în diferite centre ştiinţifice din ţară. În afară de deplasarea pentru participarea la sesiuni ştiinţifice internaţionale şi susţinerea unor conferinţe (nouă deplasări pentru cinci cercetători), patru cercetători au călătorit peste hotare, pe cont propriu sau în cadrul schimburilor interacademice, pentru documentarea în biblioteci şi arhive. Doi cercetători ai Institutului de Arheologie din Iaşi au fost răsplătiţi în cursul anului 2009 cu premiul "Cucuteni 2009" acordat de Fundaţia "Cucuteni pentru Mileniul III", Bucureşti, pentru merite deosebite în cercetarea culturii Cucuteni. În următoarele secţiuni vom detalia informaţiile oferite în această scurtă introducere. I. SITUAŢIA PERSONALULUI DE CERCETARE În anul 2009, în contextul crizei economice înregistrate, nu s-au mai înregistrat promovări sau angajări. II. PROGRAME ŞI TEME DE CERCETARE: În anul 2009, conform Planului de cercetare al Institutului de Arheologie Iaşi, au fost încheiate, în cele mai bune condiţii, cinci teme de cercetare 1 , după cum urmează: • Contribuţii arheologice la geneza şi evoluţia traco-geto-dacilor. Rituri şi ritualuri funerare în prima epocă a fierului în Moldova, în cadrul programului Evoluţia societăţii traco-geto-dacice din spaţiul carpato-danubiano-pontic până la începutul secolului al II-lea d. Hr. (responsabil de temă: dr. C. Iconomu);
fatcat:yyqxmd4hffhffawvwpy2rhek6e