FAKTA Trädgård Sammanfattar aktuell forskning • Nr 8 2000

Fredrik Fogelberg
unpublished
Elektroporation-dödande pulser i framtida ogräskontroll • Groende ogräsfrön i radodlade grödor, som sockerbetor och olika grönsaker, kan dödas med så kallad elektroporation. Även i raps som odlas med stort radav-stånd kan metoden fungera. • Elektroporation bygger på att högspända elektriska pulser om 3-6 kilovolt per centimeter appli-ceras i marken i samband med sådd. • Metoden ger idag ungefär 50 procents ogräsbekämpningseffekt på örtogräs. • Tekniken är under utveckling, men kan komma i
more » ... n kan komma i praktiskt bruk inom några år. Foto: Fredrik Fogelberg FIGUR 1. Försöksutrustningen för elektroporation. Mellan elektroderna är det fem centimeter. För praktiskt bruk finns det ännu inga maskiner utvecklade.
fatcat:w36cesdfofcnxegux66bf2kfh4