PROTECTION OF WOMEN WORKERS IN PREGNANCY AND MATERNİTY STATUS IN THE CONTEXT OF COUNCIL DIRECTIVE 92/85/EEC OF 19 OCTOBER 1992 İştar (URHANOĞLU) CENGİZ * AVRUPA BİRLİĞİNİN 19 EKİM 1992 TARİHLİ VE 92/85/EEC SAYILI YÖNERGESİ BAĞLAMINDA KADIN İŞÇİLERİN HAMİLELİK VE ANALIK DURUMLARINDA KORUNMASI

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xv
2011 unpublished
ÖZET Hamile, loğusa ve emzikli kadın işçilerin özel risk tehdidi altında bir grup olarak değerlendirilmesinin bir sonucu olarak, kadın işçinin "hamilelik ve analık" durumu ifadesinin, hamile işçi kadın ile yeni doğum yapmış emzikli işçi kadın ve emzirme dönemini tamamlamış küçük çocuklu işçi kadını kapsadığı söylenebilecektir. Hamilelik ve analık durumunda kadın işçinin korunması sadece iş sözleşmesinin kurulması aşamasında değil, iş sözleşmesi devam ederken uygulanması gereken çalışma
more » ... nda ve iş sözleşmesinin sona ermesinde de kendisini göstermektedir. Çalışmamız, Avrupa Birliğinin konu hakkındaki düzenlemeleri bağlamında, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarının incelenmesi, yeri geldikçe Türk Hukukundaki durumun teorik ve yargı kararları şeklinde belirtilmesinden oluşmaktadır. ABSTRACT As a result of considering pregnant workers, workers who have recently given birth or are breastfeeding as a special risk threat group, it can be argued that "pregnancy and nursing" status expression covers pregnant worker, worker who has recently given birth or breastfeeding and worker with small child who has recently completed breastfeeding period.
fatcat:5tmyqgdorrfnpclzw4sffhj7ce