DEFINIOWANIE KREATYWNOŚCI JAKO KOMPETENCJI PRZEKROJOWEJ

Waldemar Jędrzejczyk
2017 Przegląd Organizacji  
W artykule przedstawiono problematykę kreatywności w kategorii kompetencji. Kreatywność została potraktowana jako przedmiot analizy, a koncepcja zarządzania kompetencjami jako instrument zarządzania. W artykule można wyróżnić trzy zasadnicze części. W pierwszej części wyjaśniono istotę kreatywności jako zdolności coraz częściej pożądanej i oczekiwanej w organizacjach. Określono różnice i zależności pomiędzy kreatywnością, twórczością i innowacyjnością. W drugiej części wyjaśniono istotę
more » ... cji oraz syntetycznie scharakteryzowano proces zarządzania kompetencjami w organizacjach. Szczegółowo opisano etap definiowania kompetencji. W trzeciej części przedstawiono przykład dobrej praktyki definiowania kreatywności jako kompetencji przekrojowej.
doi:10.33141/po.2017.12.02 fatcat:sj25w6vj3rhf5d6vnrmk4vg5ke