ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR DOMESTIC VIOLENCE (ANALYSIS OF THE DRAFT LAW OF UKRAINE (REGISTER. № 3908 FROM 17.07.2020 AND REGISTR. № 3908-1 FROM 03.08.2020)

Yu. A. Dorokhina, Yu. O. Legeza
2020 Law Bulletin  
Дорохіна Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, помічник голови (Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, м. Київ, Україна) Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна) У науковій статті здійснено дослідження адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Метою наукової статті є
more » ... укової статті є здійснення загальнотеоретичної розробки питань застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, зокрема шляхом проведення правової характеристики проєктів законодавчих актів. Обґрунтовано, що ефективність адміністративних штрафів має вказувати на їх якісну характеристику, яка визначається результатами застосування, враховуючи, що адміністративні штрафи впливають на свідомість осіб, розраховані на досягнення раніше запланованих результатів, тому співвідношення запланованого (мети) й досягнутого (результату) дає якісну характеристику такого стягнення. До проблемних питань, подолання яких вимагається в умовах сучасності, віднесено необхідність перегляду розмірів наявних штрафних санкцій. Визначено, що проблематика домашнього насильства пов'язується із його виявами у прихованих формах, зокрема у формі психологічного насильства під час примушування дитини вживати спиртні напої або економічного насильства, коли батьки (або особами, які їх замінюють) не забезпечують дитину необхідним одягом, їжею, позбавляють її житла чи залишають без догляду дитину, яка через малолітній вік та обмежені можливості перебуває у безпорадному стані. Наголошено, що нині залишається невирішеною проблема невиконання як постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, так і судових рішень. Основними причинами таких проблем визначено прогалини в адміністративно-деліктному законодавстві; недоліки в діяльності органів адміністративно-штрафної юрисдикції; порушення правил оформлення матеріалів адміністративної справи; неможливість виконання постанови через низку чинників економічного характеру (наприклад, через відсутність грошових коштів і майна у правопорушника).
doi:10.32850/lb2414-4207.2020.15.09 fatcat:rbkvif67bvhyfconciogiqpstu