Od tamy szkieletowej do wału obronnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – uwagi o konstrukcji najmłodszej linii umocnień

Mateusz Sikora, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
2018 Historia Slavorum Occidentis  
Od tamy szkieletowej do wału obronnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniuuwagi o konstrukcji najmłodszej linii umocnień Słowa kluczowe: Poznań, wały wczesnośredniowieczne, urządzenia hydrotechniczne Abstract: The article contains an analysis of woven fascines located under the northern part of the early-medieval defensive banks on Ostrów Tumski in Poznan. The structures, similar to the contemporary timber frame structures, had the task of accumulating the material (sand) carried by the river along
more » ... he line of the planned fortifications. Północna linia fortyfikacji poznańskiego grodu ma kształt podkowy, której ramiona kierują się ku dwóm wcześniejszym pasom obwarowań (ryc. 1) 1 . Inwestycja ta nadała ostateczny kształt poznańskiemu założeniu grodowemu. Kolejni Piastowie rządzący Poznaniem naprawiali lub modyfikowali obwałowania, które funkcjonowały przynajmniej od okresu rządów Mieszka I. W trakcie badań archeologicznych w 1939 r. po raz pierwszy odnotowano obecność omawianego pasa obwałowań 2 . Utrata dokumentacji wykopaliskowej (spowodowana działaniami wojennymi) 1 Chronologia rozwoju obwałowań grodu poznańskiego za: H.
doi:10.15804/hso180203 fatcat:2pipcxgqxrd27ib4fk477mjhs4