PENETRATION OF LEVOFLOXACIN, A NEW QUINOLONE ANTIBACTERIAL AGENT, INTO HUMAN NEUTROPHILS
キノロン系抗菌剤levofloxacinのヒト好中球内への移行に関する検討

Michihiro Gaja, Futoshi Higa, Tetsu Yamashiro, Atsushi Nakamoto, Takayuki Miyara, Takashi Shinzato, Hiroshi Fukuhara, Keizou Kitsukawa, Yuei Irabu, Yoshiteru Shigeno, Atsushi Saito
1992 Chemotherapy  
doi:10.11250/chemotherapy1953.40.supplement3_64 fatcat:nxdn3tjtwfapppmgouy7k5q6ly