A.N. OSTROVSKİ OYUNLARINDA TOPRAK REFORMU SONRASI RUSYA'DA TOPLUMSAL DEĞİŞME

Kamile Sinem Küçük
2017 Cappadocia Journal of History and Social Sciences  
Rusya'da 1861 yılında Çar II. Aleksandr tarafından toprak köleliğinin kaldırılmasıyla Rus toplumunda ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan birçok değişim gözlemlenir. Ticaretin gelişmesinde büyük bir engel olan toprak köleliği sona erince tüccarlar zenginleşir, toprak kölelerinin sahipleri olan soylular ise eski güçlerini kaybetmeye başlarlar. Rus tiyatro yazarı Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski oyunlarında 19. yüzyıl Rusya'sının toplumunu gözlemleyerek çeşitli toplumsal sınıflardaki değişimleri
more » ... gözler önüne serer. Çalışmanın amacı, toprak reformu sonrasında sosyokültürel açıdan değişim gösteren tüccarların ve soyluların durumlarını Ostrovski oyunlarındaki karakterleri örneğinde ele almaktır.
doi:10.18299/cahij.142 fatcat:xme3x4kynre4zndwsxej7u2m4q